Ukázka projektů

RD Štefánikova

projekt

Zateplení fasády objektu rodinného domu Štefánikova, Ústí nad Labem – Klíše

Projekt a inženýring

projekt
  1. Vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení
  2. Vytvoření projektové dokumentace pro provedení stavby
  3. Vyhotovení dokumentace pro dotační programy
  4. Vyhotovení statického posouzení domu
  5. Zhotovení energetického štítku pláště budovy
  6. Technická podpora - např. stavební povolení, dotace, stavební dozor investora
  7. Zpracování 3D návrhů (vizualizace, barevná řešení fasád a plášťů budov)